Kroky rájem :-)

Ráj je všude kolem nás, jen se zastavit a zaměřit pozornost...

Putování krajem, ve kterém žiji, přináší mnohá překvapení. Při každé "pouhé" procházce, objevné cestě nebo nutné pěší akci, máme-li mysl a oči otevřené, můžeme zahlédnout, objevit, nechat se obdarovat vším, co nám příroda nebo místo, kam se dostaneme, nabídne.

Odložit stranou své starosti a myšlenky, které nám nedají pokoje, lze právě při těchto návštěvách VENKU.

Přináší nám to mimo jiné ztišení, ozdravující pohyb v přírodě a cestu nejen krajem, ale i do svého nitra - DOVNITŘ.

Spolu s přítelkyní, která zná zdejší kraj Vysočiny velmi důvěrně, pořádáme Putování KRAJINOU... s Asol a Johankou.


Zájemci o tento prožitek se mohou ozvat na tel: 732 218 618 nebo mail: krokraj@seznam.cz.

Domluvíme konkrétní termín, místo a časové možnosti.

Prozatím intenzivněji v oblastech: Poličsko, Vysočina, kraj kolem Jindřichova Hradce, Český ráj

Místa, která je možno navštívit, nejsou omezena - všude existují! Jen si dovolit do nich vstoupit.

 

Více o dalších projektech Asol:

instalace labyrintů: https://labyrinty.webnode.cz/

Hopi oheň

Tvořivá cesta (jak najít svůj tvořivý potenciál)

kurzy různých výtvarných i řemeslných technik (práce s papírem, textilem aj.)