O mně

 

Tak jako s radostí instaluji již léta LABYRINTY kdekoli je to možné (stálé i určené jen pro konkrétní akci), tak miluji pobyt pod nebem, volný prostor, tam VENKU - V PŘÍRODĚ, pokud možno dále od civilizace - v kopcích, lesích, u řek a potoků, u skal i na návrší, kde je široký rozhled...

Nabídka na míru

i možnost účasti na vyhlášené pouti/putování

Občas potřebujeme vyčistit hlavu, trochu se vrátit ke svému smyslu bytí. Někdy nevíme, jak na to. K tomu slouží různé formy usebrání se, meditační techniky a také pobyt v přírodě. Ničím nerušené pobývání, případně chůze - odněkud někam nebo také bezcílné toulky. Vždy nám to přináší klid, a někdy také nalezneme hloubku uvnitř sebe sama a jiný náhled na události, které se nám dějí.

Pokud chcete poznat a prožít výše popsané, máte možnost přidat se k vyhlášenému putování, toulkám či výpravám za poznáním. Sledujte moji aktuální nabídku v Novinkách a Akcích. Také se můžeme dohodnout na individuální cestě, dle Vašeho přání či záměru.